Проверка на достапност по домен Се започнува со избор на совршен домен...

Ве молиме верифицирајте ја спам контролата во полето кое е предвидено.

TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
com 1 7.800.000,00 Bs 7.800.000,00 Bs 7.800.000,00 Bs
net 1 7.800.000,00 Bs 7.800.000,00 Bs 7.800.000,00 Bs
org 1 7.800.000,00 Bs 7.800.000,00 Bs 7.800.000,00 Bs
xyz 1 10.200.000,00 Bs 10.200.000,00 Bs 10.200.000,00 Bs
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
com 1 7.800.000,00 Bs 7.800.000,00 Bs 7.800.000,00 Bs
net 1 7.800.000,00 Bs 7.800.000,00 Bs 7.800.000,00 Bs
org 1 7.800.000,00 Bs 7.800.000,00 Bs 7.800.000,00 Bs
xyz 1 10.200.000,00 Bs 10.200.000,00 Bs 10.200.000,00 Bs
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
xyz 1 10.200.000,00 Bs 10.200.000,00 Bs 10.200.000,00 Bs
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
com 1 7.800.000,00 Bs 7.800.000,00 Bs 7.800.000,00 Bs
net 1 7.800.000,00 Bs 7.800.000,00 Bs 7.800.000,00 Bs
org 1 7.800.000,00 Bs 7.800.000,00 Bs 7.800.000,00 Bs
com.ve 1 500,00 Bs N/A 500,00 Bs
net.ve 1 500,00 Bs N/A 500,00 Bs
org.ve 1 500,00 Bs N/A 500,00 Bs
info.ve 1 500,00 Bs N/A 500,00 Bs
web.ve 1 500,00 Bs N/A 500,00 Bs
co.ve 1 500,00 Bs N/A 500,00 Bs
xyz 1 10.200.000,00 Bs 10.200.000,00 Bs 10.200.000,00 Bs